dbg-logo
DBG | Vi tilbyr | Fagpersoner | Samarbeidspartnere | Foredrag | Kontakt 

DBG AS tilbyr
Det er et økende behov for ny viten om sammenhengen mellom kosthold og helse. Innhold og sammensetning av maten vi spiser viser seg å ha større innvirkning på vår helse enn man trodde tidligere. DBG AS tar på seg  planlegging, oppsett og gjennomføring av intervensjonsstudier eller andre studier  rundt bestemte næringsstoffer eller ingredienser. Vi skreddersyr løsninger som kan gi svar på kundens problemstillinger, og har et nært samarbeid med høyspesialiserte analyselaboratorier.
Vi tror at et samarbeid mellom våre dyktige fagfolk og aktører fra næringsmiddelindustrien vil kunne gi resultater både i form av helsegevinster og bedre økonomi.
Våre fagfolk holder seg oppdaterte på ny kunnskap innenfor næringsmidler, kosthold og kostholdsrelaterte sykdommer, og vi kan utarbeide rapporter om spesielle tema etter kundens behov.